Ο τυφλός

Χρήστου Ντικμπασάνη

Κωνσταντίνου Παρθένη (Ανάσταση)


Ω γλυκύ Έαρ
γλυκύτατε πρωτανθέ
όρα τον τυφλόν

🌾


Copyright © Χρήστος Ντικμπασάνης All rights reserved, 2021
Πρώτη δημοσίευση
Στη συνοδευτική εικόνα βλέπετε έργο Κωνσταντίνου Παρθένη (Ανάσταση)