1ος Διαγωνισμός Παραμυθιού koukidaki *** Αποτελέσματα του 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού koukidaki *** Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ ebooks ΕΔΩ! *** Αν σας αρέσει το θέατρο, παρακολουθείτε όλα τα είδη και επιθυμείτε να μοιράζεστε τις εντυπώσεις σας μαζί μας, επικοινωνήστε με το koukidaki. Αρθρογράφοι, κριτικογράφοι, άνθρωποι με ανάλογη κουλτούρα ζητούνται! *** Κάποιες κληρώσεις παίρνουν λίγες μέρες παράταση και άλλες μεταφέρονται σε άλλο χρόνο. Δείτε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες στη σελίδα των όρων.
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ακολουθώντας τους συνδέσμους. Διαλέξτε εσείς τα δώρα σας! Μυθιστορήματα: Τέσσερα βιβλία των εκδόσεων Το ανώνυμο βιβλίο * Δώδεκα χτύποι * Νούρα: το μήνυμα * Για μια σταγόνα ευτυχίας * Συμπόσιο με εχθρούς * Εβόρα * Τα κβάντα της ελπίδας * Ο Δράκος * Υπόθεση Μπετόβεν * Ωρολογοποιός * Η τυχερή μέρα του Γκούντερ Νόιμαν ** Θέατρο: Άκουσε τα κύματα ** Διηγήματα: Αναμνήσεις μιας ζωής * XL: Ιστορίες αγάπης * Ο φαροφύλακας της Λάκκας * Εναλλαγές ** Χρονογραφήματα: Το τελευταίο τανγκό * Κόκκινο, γράφουμε ** Ποίηση: Η πικρή γεύση της προδοσίας * Πασιφλόρα * Έβδομος κόμβος σε δαγκάνες τέσσερις * Μελέτη ζωής * Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα * Στον ορίζοντα της ελπίδας * Εξελισσόμενη εφηβεία ** Νουβέλα: Χάγια ** Παιδικά: Το παραμύθι με τα παραμύθια * Πλανήτης ΦράουλΑ * Ο Αίμος ταξιδεύει στα Βαλκάνια * Λενιώ, το κορίτσι με τα παράξενα δάχτυλα και Η Λενιώ και «το αγόρι από τη Συρία» * Τρία παραμύθια όλο τραγούδια ** Αληθινές ιστορίες: Τα βιβλία της Αιμιλίας Πλατή ** Περιοδικά: ΛεξΩτεχνίες ** Βιογραφία: Σπύρος Φωκάς * Δοκίμιο: Κύπρος 1945-1974

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ο Γιάννης Κιουρτσάκης "Γυρεύοντας στην εξορία την πατρίδα σου"

Πως σας ἠρθε η ιδἐα;
Γ.Κ.: Παρατηρὠντας την καταστροφἠ του τὀπου μας τα τελευταἰα χρὀνια.

Που γρἀψατε το βιβλἰο σας;
Γ.Κ.: Σ’ ἐνα σπιτἀκι μπροστἀ στη θἀλασσα, σ’ἐνα άλλο στο βουνὀ, στο γραφεἰο μου στην Αθἠνα, σ’ἐνα καφενεἰο στο Παρἰσι…

Πὀσο χρὀνο σας πἠρε η συγγραφἠ;
Γ.Κ.: Εφτἀ χρὀνια. Αλλἀ αισθἀνομαι ὀτι γρἀφω το ἰδιο βιβλἰο απὀ τα εφηβικἀ μου χρὀνια.

Πως θα χαρακτηρἰζατε το βιβλἰο σας με δυο λὀγια;
Γ.Κ.: Ως ἐνα αγὠνα να ξαναβροὐμε τη χαμἐνη εμπιστοσύνη στον εαυτὀ μας.

Θἐλετε να μας δὠσετε μια περιγραφἠ;
Γ.Κ.: Εἰναι η ιστορἰα ενὀς ανθρὠπου που αναζητἀ φως μἐσα στο σκοτἀδι.

Τι αγαπἠσατε περισσὀτερο σε αυτὀ το βιβλἰο;
Γ.Κ.: Το αἰσθημα πως, γρἀφοντἀς το, ἀγγιζα κἀποτε την ψυχἠ ενὀς ἀλλου ανθρὠπου.

Ποιος εἰναι ο πιο αγαπημἐνος σας ἠρωας και γιατἰ;
Γ.Κ.: Ο ἀγνωστος μου αδελφὀς, ὠστε να αισθανθὠ, ὀσο μπορὠ, τον ἀλλον ως μἐρος του εαυτοὐ μου.

Τι προσφἐρει αυτὀ το βιβλἰο στον αναγνὠστη, βιβλιὀφιλο ἠ βιβλιοφἀγο;
Γ.Κ.: Ἱσως το λογοτεχνικὀ του γρἀψιμο που ριζὠνει στην ελληνικἠ γλὠσσα.

Ποια εἰναι η μεγαλὐτερη αγωνἰα σας;
Γ.Κ.: Η κατἀρρευση της ανθρωπιἀς.

Φοβἀστε…
Γ.Κ.: Τη μισαλλοδοξἰα.

Αγαπἀτε…
Γ.Κ.: Τη συντροφὀ μου, τη φὐση, την τἐχνη, τα βιβλἰα, το απορημἐνο βλἐμμα ενὀς παιδιοὐ…

Ελπἰζετε…
Γ.Κ.: Να αναγεννηθεἰ η Ελλάδα, η Ευρὠπη, ολόκληρος ο κόσμος που σἠμερα κλονἰζονται συθέμελα.

Θἐλετε…
Γ.Κ.: Να συνομιλἠσω για ὀλα αυτἀ με ὀσο το δυνατὀ περισσὀτεροὐς ανθρὠπους.

Ποιοι αναγνὠστες θα λατρἐψουν αυτὀ το βιβλἰο;
Γ.Κ.: Εκεἰνοι που θα αναγνωρἰσουν σε αυτὀ ἐνα κομμἀτι της ψυχἠς τους.

Γιατἰ πρἐπει να το διαβἀσουμε;
Γ.Κ.: Για να νιὠσουμε πιο βαθιἀ ποιοι εἰμαστε, απὀ ποὐ ερχὀμαστε και ποὐ πἀμε – αυτὀ τουλἀχιστον πασχἰζει να κἀνει ο συγγραφἐας του.

Γιατἰ δεν πρἐπει;
Γ.Κ.: Δεν πρἐπει, αν τρἐμουμε να αντικρἰσουμε κατἀματα τις αντιφἀσεις μας.

Ποὐ/πὠς μποροὐμε να βροὐμε το βιβλἰο σας;
Γ.Κ.: Υποθἐτω σε κἀθε καλὀ βιβλιοπὠλεἰο.

Ποὐ μποροὐμε να βροὐμε εσἀς;
Γ.Κ.: Στην ηλεκτρονικἠ διεὐθυνση kiourtsakis@gmail.com.

Ποιο χρὠμα του ταιριἀζει;
Γ.Κ.: Το γαλἀζιο της θἀλασσας.

Ποια μουσικἠ;
Γ.Κ.: Πολλἐς – απὀ τα πρελοὐδια του Μπαχ, τις σονἀτες για πιἀνο του Μπετὀβεν ως τα ριζἰτικα της Κρἠτης και τα ρεμπἐτικα του Βαμβακἀρη και του Τσιτσἀνη.

Ποιο ἀρωμα;
Γ.Κ.: Το ἀρωμα του γιασεμιοὐ σ’ἐνα νησì του Αιγαἰου.

Ποιο συναἰσθημα;
Γ.Κ.: Το συναἰσθημα ὀτι δεν εἰμαι μὀνος σ’αυτὀ τον κὀσμο, αφοὐ, εκτὀς απὀ τους αγαπημἐνους μου ζωντανοὐς, με συντροφεὐουν τὀσοι νεκροἰ και τὀσοι ἀνθρωποι που δεν γεννἠθηκαν ακὀμα.

Αν δεν ἠταν βιβλἰο, τι θα μποροὐσε να εἰναι;
Γ.Κ.: Μια μουσικἠ σὐνθεση.

Αν δεν ἠσασταν συγγραφἐας τι θα μποροὐσατε να εἰστε;
Γ.Κ.: Ἰσως ψαρἀς, ἰσως βοσκὀς (σε μιαν ἀλλη ζωἠ).

Ποιον συγγραφέα διαβἀζετε ανελλιπὠς;
Γ.Κ.: Τον Σεφἐρη.

Σας ἐχει επηρεἀσει ἀλλος συγγραφἐας στον τρὀπο που γρἀφετε ἠ σκἐφτεστε ἠ ζεἰτε; Ποιος/ποιο βιβλἰο;
Γ.Κ.: Ο Προυστ με την Αναζἠτηση του χαμἐνου χρὀνου.

Οι ηρωἐς σας μποροὐν να σας κατευθὐνουν ἠ εσεἰς μὀνο ορἰζετε την συνἐχεια και τις τὐχες τους;
Γ.Κ.: Μολονὀτι πρὀκειται για πραγματικἀ πρὀσωπα, πιστεὐω ὀτι με κατευθὐνουν, επειδἠ μὀνο εξερευνὠντας τον ψυχισμὀ τους με το γρἀψιμο τοὐς καταλαβαἰνω καλὐτερα.

Τι χρειἀζεται κἀποιος για να γρἀψει; Φαντασἰα ἠ εμπειρἰα;
Γ.Κ.: Σἰγουρα μια βαθιἀ εμπειρἰα ζωἠς. Αλλἀ και μνἠμη βιωματικἠ. Η φαντασἰα ἐρχεται μετἀ (τουλἀχιστον για μἐνα).

Τι καθορίζει την επιτυχἰα σε ἐνα βιβλἰο;
Γ.Κ.: Δεν το γνωρἰζω. Με ενδιαφἐρει ὀχι η εμπορικἠ επιτυχἰα αλλἀ η συνἀντηση με τους αναγνὠστες/αναγνὠστριες -μακἀρι να εἰναι ὀσο το δυνατὀ περισσὀτεροι/ες.

Τι την αποτυχἰα;
Γ.Κ.: Πἀλι το αγνοὠ.

Η βιβλιοφαγἰα εἰναι / μπορεἰ να γἰνει κατἀχρηση;
Γ.Κ.: Ασφαλὠς -αν μας εμποδἰζει να ανοιχτοὐμε στον κὀσμο.

Ποιον τἰτλο βἀζετε στο βιβλἰο της ζωἠς σας;
Γ.Κ.: Γυρεὐοντας στην εξορἰα την πατρἰδα σου -αυτὀ το θἐμα διατρἐχει ὀχι μὀνο το τελευταἰο βιβλἰο μου αλλἀ και τα προηγοὐμενα και θα ἐλεγα ὀλη μου τη ζωἠ.
Από το εξώφυλλο του βιβλίου του Γιάννη Κιουρτσάκη "Γυρεύοντας στην εξορία την πατρίδα σου" και φωτογραφία πορτραίτο του ίδιου.
 Ήταν το ερωτηματολόγιο Ριντ Φερστ για τα νέα βιβλία.
Ή αλλιώς, όχι μόνο το ερωτηματολόγιο του Προυστ.
Διανέμεται αποκλειστικά από το koukidaki.
Αν σας άρεσε, δείτε περισσότερες απαντήσεις επιλέγοντας την ετικέτα Ριντ Φερστ.
Αν είστε συγγραφέας και θέλετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

¤

Κερδίστε το!
Οι εκδόσεις Πατάκη προσφέρουν δύο αντίτυπα του βιβλίου σε ισάριθμους τυχερούς αναγνώστες του ιστότοπου. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση και να στείλετε το μήνυμά σας στον συγγραφέα κλικάρετε το παρακάτω k και συμπληρώστε τη φόρμα. Παρακαλώ, σημειώστε τα ακόλουθα:
Διαβάστε τους όρους και άλλες πληροφορίες για τις κληρώσεις εδώ. Οι τυχεροί από την Αθήνα θα παραλάβουν το βιβλίο τους από τα γραφεία των εκδόσεων Πατάκη, Ακαδημίας 65 ενώ τα βιβλία θα αποσταλούν από τον εκδοτικό αν οι νικητές διαμένουν στην επαρχία. Η κλήρωση θα γίνει την 1η Μαΐου.

k

Καλή τύχη!

¤


Μέσα στον ζόφο της κρίσης, ο αφηγητής προσπαθεί να καταλάβει πώς ναυάγησε η χώρα του. Ανασκαλεύει τη νεοελληνική Ιστορία, αλλά και το προσωπικό του παρελθόν: 
* Άραγε οι δοκιμασίες του Νεοέλληνα δεν καθρεφτίζουν τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας; 
* Κι ετούτη, είναι ανεξάρτητη από τη νεωτερική Ευρώπη, μέσα στην οποία γεννήθηκε το νεοελληνικό κράτος;
▪ Τα εθνικά δεινά μας μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά από την κρίση του σημερινού κόσμου που υπονομεύει το νόημα της κοινής ζωής, θρέφοντας τον μηδενισμό, τη μισαλλοδοξία, την τυφλή βία;
Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναζωντανέψουμε, τόσο για εμάς όσο και για εκείνους, το πρωταρχικό και πάντα νέο νόημα των παμπάλαιων λέξεων που ανθίζουν και σήμερα στα χείλη μας –όπως αγορά, κοινωνία, οικο-νομία, δημο-κρατία, πόλις, πολιτική, πολίτης– το οποίο δεινοπαθεί στη σύγχρονη Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο;
Τώρα ο αφηγητής μπορεί να ατενίσει με πιο καθαρό βλέμμα το καθολικό μας δράμα, ρωτώντας τον εαυτό του και τους άλλους:
▪ Πώς να χτίσουμε έναν οικουμενικό πολιτισμό μέσα στον παγκόσμιο Εμφύλιο όλων εναντίον όλων; Μόνο αυτή η ανθρώπινη ουτοπία μπορεί να μας δώσει μια πυξίδα, σήμερα που ταξιδεύουμε όλοι στο ίδιο καράβι.
Ένα βιβλίο πολυφωνικό, που συνομιλεί αδιάκοπα με τον αναγνώστη χωρίς να φοβάται να περιπλανηθεί στα χωράφια της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Μα που τολμάει προπάντων να μιλήσει για την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, όχι με την αυθεντία του ειδικού, αλλά με την εξομολογητική γλώσσα της λογοτεχνίας που απευθύνεται αδελφικά στον καθένα, πέρα από σύνορα και ιδεολογικά στεγανά.
Ο Γιάννης Κιουρτσάκης γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα και σπούδασε νομικά στο Παρίσι. Γράφει μυθιστορήματα και δοκίμια. Το έργο του, θρεμμένο αδιαίρετα από την ελληνική παράδοση και την ευρωπαϊκή παιδεία, είναι μια οικουμενική ματιά στο σήμερα, μακριά από κάθε εθνοκεντρισμό. Οι πρόσφατες μεταφράσεις κάποιων βιβλίων του στη Γαλλία και στην Ολλανδία γνωρίζουν θερμή υποδοχή. Συμμετέχει σε διεθνή συμπόσια συγγραφέων, πιστεύοντας ότι η αμοιβαία κατανόηση των λαών που προσφέρει η λογοτεχνία μπορεί να θεμελιώσει έναν πιο ανθρώπινο πολιτισμό, πέρα από τα αδιέξοδα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.

8 σχόλια:

 1. Εξαιρετικο βιβλιο,ευχαριστουμε πολυ!!! οδυσσεας αρχοντοπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταπληκτικο δωρο,ευχαριστουμε παρα πολυ!!!!!!!!!!!!!! Ξανθουλα Κεσιδου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. POLY KALO JOHNJENNY1@HOTMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ωραιο βιβλιο
  stauroulatria@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον... vlasiakol@hotmail.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σας ευχαριστώ πολύ όλους!!!

  Η κλήρωση για τα αντίτυπα του βιβλίου του Γιάννη Κιουρτσάκη που προσέφεραν οι εκδόσεις Πατάκη έγινε σήμερα. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις κληρώσεις και τα δώρα θα βρείτε στη σελίδα των δώρων.

  Συνεχίζουμε με περισσότερα βιβλία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


ΔΩΡΑ - Κλικ σε εκείνο/-α που θέλετε για πληροφορίες και συμμετοχές
Εξελισσόμενη εφηβεία, Ι.ΚόντοςΒιβλία των εκδόσεων Το ανώνυμο βιβλίοΩρολογοποιός, Άκης ΚαπέταςΚύπρος 1945-1974Εναλλαγές, Απόστολος ΓκέτσοςΠλανήτης ΦράουλΑ, Ruby
Η Λενιώ και «το αγόρι από τη Συρία», Ελένη ΜπιμπίρηXL: Ιστορίες αγάπης, Στέλλα ΚαλλέΣπύρος Φωκάς, η βιογραφίαΟι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα, Α.ΚαϊμακλιώτηΟ Δράκος, Κ. ΔροσίνηΗ τυχερή μέρα του Γκούντερ Νόιμαν, Χρήστος ΝτεκίδηςΕπιλέξτε εσείς τα δώρα σας!
Αναμνήσεις μιας ζωής, Τ.Σ.
ΛεξΩτεχνίεςΑνθρω-Ποινές, Νατάσα ΡεντήφΟ Αίμος ταξιδεύει στα Βαλκάνια, Σοφία ΤσάτσουΜελέτη ζωής, Σπύρος ΣφενδουράκηςΠασιφλόρα, Μαλβίνα ΙωσηφίδουΟ φαροφύλακας της Λάκκας, Χρ. Πατρώνου-Παπατέρπου